Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

trouwen_in_den_helder
Trouwen in de gemeente Den Helder

Als je wilt trouwen, moet je dit eerst melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je wilt trouwen. Daarvoor kun je een afspraak maken zodat er voor jou een huwelijksdossier kan worden aangelegd. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert hierna of je kunt en mag trouwen. Indien er geen beletselen zijn kan het huwelijk op z'n vroegst 14 dagen nadat de melding is gedaan plaatsvinden. De melding is één jaar geldig.

Getuigen

Voor het huwelijk zijn minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen vereist. Van de getuigen moeten van tevoren kopieën worden ingeleverd van hun geldige legitimatiebewijzen. Heb je zelf geen getuigen, dan kan de gemeente eventueel zorgen voor twee ambtelijke getuigen (tegen betaling). Dit kan alleen als de plechtigheid in het gemeentehuis plaatsvindt.

Kosten van het huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Kosteloos huwelijk

Het kosteloze huwelijk is destijds in het leven geroepen voor mensen die onder de minimaregeling vallen. Tegenwoordig maken steeds meer "vermogende" mensen gebruik van deze regeling. Hierdoor is het beleid rond het kosteloos huwelijk gewijzigd. 
• Minimaal één van de partners moet geregistreerd staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens als inwoner van de gemeente Den Helder.
• De gratis huwelijksvoltrekking kan alleen plaatsvinden op maandagochtend om 09.00 uur.
• Er wordt geen toespraak gehouden.
• Er vindt geen wisseling van ringen plaats.
• Er mogen maximaal 4 genodigden aanwezig zijn (alleen getuigen).
• Meerdere paren tegelijk in de trouwzaal.
• Indien er maar 1 paar is kan de huwelijksvoltrekking plaats vinden in een gemeentekamer.

Meer informatie over trouwen in de gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Tel: 14 0223
Website: www.denhelder.nl
E-mail: kcc@denhelder.nl