Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

trouwen_in_koggenland
Trouwen in de gemeente Koggenland

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met je partner officieel vast te leggen. Hebben jullie trouwplannen? Dan doe je eerst een melding in de gemeente waar je gaat trouwen. Je kunt de melding schriftelijk doen of je kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Voorwaarden

• Jij en je partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
• Je mag niet al getrouwd zijn.
• Je mag niet trouwen met je eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer en halfzus.
• Je mag niet gedwongen worden om te trouwen.
• Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Gang van zaken 

Je doet de melding in de gemeente waar je gaat trouwen. Wonen jullie beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van jullie Nederlander? Dan doe je de melding in de gemeente Den Haag.
• De de melding uiterlijk 14 dagen voordat je gaat trouwen.
• Je kunt niet eerder dan 1 jaar voor de trouwdatum de melding doen.
• Bij de melding geef je in totaal 2,3 of 4 meerderjare personen op als getuigen.

Wat moet je meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente waar je gaat trouwen en welke documenten je precies mee moet nemen? Soms heeft de gemeente waar je de melding doet deze documenten al. Je hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:
• Afschrift van je geboorteakte en die van je partner.
• Geldig identiteitsbewijs van jou en je partner.
• Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van jouw getuigen.

Kosten van het huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Meer informatie over trouwen in de gemeente Koggenland

Gemeente Koggenland
Middenhof 2
1648 JG De Goorn
Tel: 0299 548400
Website: www.koggenland.nl
E-mail: info@koggenland.nl