Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter


Trouwen in de gemeente Heemstede

Maatpak voor een bruiloftFoto: Zano Kennemerland - Het mooiste pak, voor de mooiste dag!

Is de liefde van je leven op z'n knieën gegaan? Gefeliciteerd! Dan kun je nu beginnen met de voorbereidingen. Maar voordat je kunt trouwen, moeten er eerst een aantal zaken geregeld worden. Op deze pagina lees je alles over een huwelijk in de gemeente Heemstede. 

Melding huwelijk

• Melden bij de gemeente waar je wilt trouwen.
• Doe de meldign maximaal 1 jaar voor de ceremonie.
• Melding moet uiterlijk 2 weken voor de ceremonie bij de gemeente binnen zijn.
• Vul formulier Verklaring voorgenomen huwelijk in.
• Voeg kopie geldig legitimatiebewijs bij.
• Maak een afspraak. 

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen moeten beide partenrs huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat:

• Je kunt trouwen als je allebei 18 jaar of oouder bent. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan kun je alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verkalring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. Je hebt op 16 of 17 jarige leeftijd ook toestemming nodig van je ouders of voogd. 
• Voordat je trouwt, moet de betekenis van het huwelijk jou duidelijk zijn.
• Het huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
• Je mag geen huwelijk aangaan als je al getrouwd bent. In een aantal vooranmelijk Islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. 
• Als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator.
• Je kunt niet trouwen met je eigen kind, broer, zus of met je eigen ouder.
• Je kunt niet trouwen met je geadopteerde kind, broer zus of adoptieouder. Is er geen sprake van bloedverwantschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen.
• Als (een van) jullie beiden vreemdeling (is) bent, moet je eerst bij de gemeente langsgaan om een 'M46-formulier' in te vullen. Dit wordt opgestuurd naar de Vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze instanties onderzoeken of er eventueel sprake is van een 'schijnhuwelijk' en maken hiervan een verklaring op. Hiermee is de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te beoordelen of het huwelijk niet in sstrijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers uit EU/EER-landen of met een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

Trouwlocaties

In Heemstede kun je op vier locaties trouwen.

• Raadhuis Heemstede
• Oude Kerk
• Landgoed Groenendaal
• Het Oude Slot

Trouwambtenaren

Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kunt zelf een voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven aan de gemeente. 

Trouwpak in Heemstede
Foto: Welldressed Herenmode - Eigentijdse zaak met trouwpakken in Heemstede

Kosten huwelijk

Aan een huwelijk zijn kosten verbonden. Op woensdagochtend om 08.45 en 09.00 uur is het mogelijk om kosteloos te trouwen. Dit geldt alleen voor inwoners van de gemeente Heemstede. 

Meer informatie over trouwen in de gemeente Heemskerk

Raadhuis
Raadhuisplein 1
2101HA Heemstede
Tel: 14 023
Website: www.heemstede.nl
E-mail: gemeente@heemstede.nl